WELopstellingen

Opleiding, Training en Coaching

Magische Liefde Dienende plek

Datum: Een driedaagse training 24, 25, 26 mei
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur.
Kosten: 350 euro.
Trainer: Tabitha Zijlstra en assistenten

Deze training is voor een ieder die hier belangstelling voor heeft en is ook geschikt als bijscholing.

Een belangrijke vraag die tot nadenken aanzet is: "Wat doe je eigenlijk wat niet van jou is?”

De plek die je op jouw werk en in jouw relaties inneemt heeft meestal te maken met welke plek je had in jouw familie van herkomst.
Een paar voorbeelden: Jouw ouders hadden veel ruzie en jij bent vredestichter geweest, dus neem je nu de rol van vredestichter nog steeds vaak in. Of als jij het idee had dat je voor je moeder moest zorgen, ga je nu ook makkelijk zorgen voor anderen.  Thuis moest je van je ouders de oudste en de wijste zijn, nu heb je een groot verantwoordelijkheidsbesef op je werk en in andere relaties.

Vanaf je geboorte heb je een plek ingenomen in jouw familieveld die vrij was en waar vanuit dit veld “iets nodig was”. Bert Hellinger noemde dat de Magische Liefde; de liefde van het kind dat een weg zoekt om iets te herstellen door een taak uit het familieveld op zich te nemen. Hij noemde het magisch omdat het kind op die plek het “magisch-kinderlijke” idee heeft;  “als ik het zo doe komt alles goed”. 
Dit zijn we gaan continueren in de rest van ons leven in alle relaties, zowel privé als in ons werk.

Toch is het zo dat wij vanuit de magische plek meestal niet onszelf dienen, al hebben we ook prachtige unieke kwaliteiten ontwikkeld. We dienen vanuit de rol die we gewend zijn. Als we dienen vanuit authenticiteit en eigenliefde, zowel binnen relaties als op werkgebied, dan vraagt dat, dat je vanuit een andere innerlijke plek antwoord geeft dan je gewend bent. Je authentieke dienende plek herkennen is confronterend en hem innemen is spannend, vraagt bewustzijn en moed.

Het resultaat van je authentieke dienende plek innemen is dat je eigen grond, je eigen plek gaat vinden. Dit brengt diepe rust waarin je in eerste instantie jezelf kunt ontvangen en een bedding maakt waarin je andere mensen kunt ontvangen.

Centraal in deze driedaagse staat hoe we de beweging maken van onze magische plek naar onze dienende plek. We zullen dit doen door verschillende werkvormen te gebruiken zoals reflectie en zelfonderzoek, door middel van opstellingen, theorie, inquiry's en lichaamswerk.

Back to Top