WeLopstellingen

Waarheid en Liefde

WeL­-Intervisie

Na het afronden van de Opleiding Systemisch Werken bij WeL-opstellingen of de leer/werkgroep is in toenemende mate bij onze cursisten de behoefte om met een groepje verder te werken en elkaar te ondersteunen in de eigen ontwikkeling en het opstellen. Het blijkt niet voor iedereen even gemakkelijk om in de directe omgeving genoeg mensen te vinden die bekend zijn met het systemische werk en die graag het onderzoek op die manier willen doorzetten. Naast de verdiepende modules die via WeL-opstellingen zijn te volgen, willen we dan ook graag aan onze cursisten een platvorm bieden om intervisie groepjes te vormen of er juist eentje in jouw buurt te vinden.

We doen hierbij de volgende uitnodiging:

  • Wie heeft er al een intervisie groepje en kan/wil nog mensen uit de directe omgeving een plaats bieden?
  • Wie zou er interesse hebben om in een intervisie-groepje in jouw buurt deel te gaan nemen?

De intervisie groepen functioneren zelfstandig en zonder begeleiding. WeL-opstellingen faciliteert in het samen brengen van mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Zelfstandig werken met de steun en kennis van de anderen. Met elkaar bespreken wat er speelt, waar je tegen aanloopt en een uitwisseling van ervaringen.

Hoe verder?
Als WeL-intervisie je aanspreekt of jouw intervisie groepje verwelkomt graag nieuwe deelnemers, dan kun je een mailtje sturen aan Mirjam Halkes, via emailadres: mirjam.welopstellingen AT gmail DOT com . Mirjam zal jullie namens WeL-opstellingen met elkaar in contact brengen. Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen in een WeL-intervisie groepje. Het is juist de bedoeling dat jullie het zelf verder organiseren. Je maakt met elkaar de afspraken over intake, frequentie, locatie en werkvorm(en).

Wel is er de mogelijkheid om (tegen betaling) een keer supervisie aan te vragen voor julllie intervisiegroep met één van onze trainers. 

Back to Top