Module Organisatie, team- en loopbaanopstellingen

 Werken met mensen en teams in organisaties

In deze 2 x 2 daagse vervolgmodule krijgen opstellers een verdiepende weg aangeboden bij het werken met mensen en teams in organisaties. 

Organisatiedynamiek
Werken vanuit het hart en het wetende veld is in (grotere) organisaties vaak een opgave. Organisaties zijn complexe, levende systemen met eigen (ongeschreven) wetten en patronen van onthullen en verhullen. Ze hebben een geschiedenis, een cultuur en structuur, een doel en een bestemming. Anders dan een familiesysteem is het organisatiesysteem een verbindend veld van relaties, die rondom een taak georganiseerd zijn. Iedere organisatie heeft haar eigen bron, taak en dynamieken. Iedere medewerker neemt voor kortere of langere tijd deel aan dit systeem en past zich ongemerkt aan  aan de dynamieken in de organisatie. Hierin heeft hij meer of minder vrijheid, omdat hij gebonden is in de ordening van het grotere systeem. Hij brengt ook  zijn dynamieken vanuit zijn systeem van herkomst mee de organisatie in.

In deze module wordt de brug gelegd tussen het werken vanuit je hart en de wat hardere organisatiecontext. We zullen veel aandacht hebben voor de randvoorwaarden en wetten die systemisch gezien van belang zijn voor de gezondheid van de organisatie. We werken rondom dynamieken die belemmerend voor de organisatie zijn. Hoe je deze herkent aan hun uitwerkingen en effecten en hoe je hierop kunt interveniëren.
Je leert in de training te werken vanuit het uitgangspunt dat het organisatiesysteem gediend wordt in de uitvoering van haar taak in relatie tot haar context. De plek van mensen en hun interne (loopbaan)mogelijkheden worden deels bepaald door deze context.

Inhoud

  • De rode draad van deze training kenmerkt zich door:
  • Theoretisch kader: wetten in organisaties kennen en eerbiedigen.
  • Contracteren: helder contracteren door de juiste vragen te stellen en het juiste contract op te stellen met je cliënt. Wat ga je met je cliënt onderzoeken?
  • Dienend (bege)leiderschap: We staan verder stil bij jouw uniciteit en hoe je de kwaliteiten die bij jou als uniek persoon horen, kunt inzetten zodat je organisaties en hun medewerkers dient.
  • De juiste interventie: organisatieopstellingen voor teams en individuele (loopbaan)coaching. Welke interventie is in welke fase dienend?

Doelgroep
De verdiepingsmodule is bedoeld voor opstellers met een opleiding Systemisch Werken (familie opstellingen) en minimaal enige ervaring in het opstellen. Om een vraag in te brengen is een aantal plaatsen beschikbaar voor mensen uit het werkveld die (nog) geen opsteller zijn.

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Als deelnemer oefen je veel en er is ruimte voor casuïstiek uit de eigen organisatie of praktijk.

Datum

21 en 22 september (blok 1), 16 en 17 november (blok 2)

Tijd

Van 10.00 uur tot 17.00 uur

Trainers

Joost van Meurs
Mirjam Halkes

Deelnemers

12

Locatie

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3811 JE Amersfoort

Kosten

€ 595,--, (betalingsregeling mogelijk)

Referenties deelnemers

'Ik heb genoten de 4 workshopdagen! Er was een fijne afwisseling van theorie en praktijk en zelf doen. Jullie begeleiding hierin was liefdevol, waardevol en passend. Ik heb mooie handvatten gekregen voor mijzelf en om in mijn functie als HR-business partner te gebruiken. Dank je wel! De twee blokken van twee dagen waren fijn. Zo kon echt een verdieping gemaakt worden. Ik kijk uit naar een volgende workshop over systemisch werk en organisaties'.
Janka

 Yes, wederom een aanrader, deze vervolgmodule 'Organisatie-, team- en loopbaanopstellingen'. Joost en Mirjam zijn een goed team en vullen elkaar op een prettige manier aan.De theorie en praktijk worden op een fijne manier afgewisseld. Ook nam de theorie een ondersteunende rol in, 
waardoor je als deelnemer gelukkig veel zelf aan het werk gaat, als opsteller en als representant. De voorbeelden van deelnemers worden op zo'n manier behandeld dat het vooriedereen interessant, leerzaam en toepasbaar is. 
De opstelling die ik zelf mocht aanvragen werd heel vakkundig en liefdevol door Mirjam begeleid.Ik vond het verrijkende workshop (2x2 dagen) en voel me dankbaar voor alles dat ik geleerd en ervaren heb'.
Nathalie

© Welopstellingen 2022

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3816 JE Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl