Opleiding Systemisch Werken

Gedegen het vak van opsteller leren 

Systemisch werken en familieopstellingen zijn ongekend populair op het moment. En dat is niet voor niks. Het systemisch werk biedt snel, diepgaand en effectief inzicht in patronen. Het herkent de onderstroom en faciliteert daadwerkelijke verandering en/of heling. Welopstellingen verzorgt al ruim 20 jaar de opleiding systemisch werken. Wij vinden het belangrijk dat het vak van opsteller gedegen en liefdevol aangeleerd wordt.

Jouw ouders en familiesysteem zijn de poort naar dit aardse bestaan. We besteden veel aandacht aan jouw systeem van herkomst. Welke patronen, overtuigingen en gevoelens heb je overgenomen of ben je in verstrikt geraakt. Een opstelling staat of valt bij de kwaliteit/diepte van de begeleider, dat maakt dat het zelf diep doorvoelen van dynamieken en verstrikkingen een noodzaak is om een goede opsteller te worden. Om de intuitie zijn werk te laten doen heb je kennis en ervaring nodig. Pas dan kan het innerlijk weten zich ontvouwen.

De opleiding geeft je een veilige bedding waardoor je diep geraakt kunt worden, alles mag er zijn precies zoals het zich aandient. Pas als iets er mag zijn kan het transformeren.  En alles staat in dienst van het leren van het vak van opsteller en het ontwikkelen van systemisch kijken. 

In de opleiding gaan we ook voorbij het familiesysteem
Wie ben jij in essentie, hoe werkt het veld van liefde/eenheid, wat is de beweging van de ziel?  We besteden aandacht aan de tal van andere mogelijkheiden die het opstellingenwerk biedt, zoals maatschappelijke opstellingen en structuur- en loopbaanopstellingen.

Voor wie?
De opleiding systemisch werken is bedoeld voor coaches, trainers, hulpverleners (gezin), mediators, adviseurs, mensen in de gezondheidzorg, in het onderwijs, jeugdzorg, loopbaanadviseurs, maar bijvoorbeeld ook voor acteurs en iedereen die een fundament wil opbouwen in het systsemisch werken.

Belang van systemisch werken
Voor elke client, werknemer, coachee ect is het eigenlijk belangrijk dat er systemisch gewerkt wordt. Want niemand staat helemaal op zichzelf. Het gedrag van een persoon is daardoor niet te begrijpen zonder dat er ook naar het (familie)systeem gekeken wordt. Daarnaast is het betrekken van het systeem belangrijk omdat op deze manier terugval in oud gedrag verminderd kan worden. Om een effectieve behandeling te ondersteunen zijn systemische kennis en vaardigheden essentieel. 

Inhoud

  • In de opleiding leer je systemisch waarnemen, afstemmen op het veld en het oplossen van verstrikkingen en dynamieken. 
  • Maak je de  innerlijke houding 'het lege midden' je eigen 
  • Na elk blok zijn er thuiswerkopdrachten.
  • De opleiding neemt ongeveer 3 á 4 dagen per maand in beslag.
  • Er is een goede balans tussen theorie en oefening, tussen vakmatig leren werken en het eigen proces.
  • Je krijgt een zeer uitgebreide syllabus.
  • Na afloop krijg je een certificaat.
  • De opleiding is op HBO-niveau, er is geen specifieke vooropleiding vereist.
  • Voor de complete indeling van de blokken hierbij de link naar opleidingsfolder

Vervolg
Als vervolg op de opleiding kun je de Leerwerkgroep volgen, om jouw begeleiderschap verder te verdiepen of deelnemen aan de Opleiding Verdieping Systemisch werken.

De opleiding Systemisch Werken is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).  Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Omdat het een geregistreerde opleiding betreft lukt dat (mits gerelateerd), voor zover we weten altijd.

Datum

Opleidingsdata 2023/2024: Groep 21
5/6 oktober, 2/3 november, 7/8 december. 2024: 11/12 januari, 8/9 februari, 7/8 maart, 11/12 april, 16/17 mei, 13/14 juni. De oefendagen zijn: 2024: 28/1, 25/2, 23/3, 27/4

Opleidingsdata 2024/2025: Groep 22
2024: 10/11 oktober, 7/8 november, 12/13 december. 2025: 9/10 januari, 6/7 februari, 6/7 maart, 3/4 april, 8/9 mei, 12/13 juni. 
De oefendagen worden nog ingepland, dit zijn er nog 4. 

Tijd

10.00 uur tot 17.00 uur

Trainer(s)

Evelien Hogeweg, Mirjam Halkes, Joost van Meurs, Kitty Talsma en assistenten

Deelnemers

Maximaal 20

Locatie

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3811 JE Amersfoort

Kosten

€ 3.950,- 
Wanneer de werkgever betaalt € 4.950,-
Bij het boeken wordt een aanbetaling van  € 250,- gevraagd.

Betaling in termijnen is altijd  mogelijk.
We gaan dan uit van 4 termijnen. Geef in het opmerkingenveld jouw voorkeur aan.

Verse inkt: nieuwe podcast met Evelien over het opstellingenwerk

Brenda van Es in gesprek met Evelien over familieopstellingen. .  'Je ouders blijven altijd horen tot jouw familiesysteem, of je ze nu erkent of niet'.  Een gesprek over familieopstellingen en meer. 

Ervaringen cursisten

'Ondanks het feit dat er pittige en confronterende moment zijn geweest voor mij in deze opleiding, ben ik vooral dankbaar voor wat ik allemaal heb ervaren.Het mogen oefenen met begeleiden in deze veilige setting was ook heel fijn. Daarnaast heb ik genoten van de enorme vakkundigheid, bezieling en warme bedding van de trainers en assistenten'.

Anne Maria

'Ik voel me als man veel minder verlaten en veel meer verbonden en gesteund door mijn eigen systeem. Wat een cadeau. Zo ga ik WeL-opstellingen verlaten als een vrije, krachtige, en mooie man. Had ik nooit verwacht dat ik dat over mijzelf ooit zou zeggen'.

Thomas

De opleiding is veelzijdig en draagt zorg dat je als toekomstige begeleider de stof doorgrond hebt op cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau'. 

Marjan

'Ik heb gereedschap gekregen en mogen ontdekken wat het doet om de ordening van liefde te herstellen. Voor mij persoonlijk is een vermoeden dat via mijn vader de oorlog in mij doorspeelde bevestigd. Na 50 jaar onrustig zoeken naar die bevestiging is er nu rust gekomen. Het representeren in opstellingen van anderen heeft mijn begrip en compassie voor andere mensen en mijzelf vergroot. Als mens heb ik een groter bereik gekregen. Dat is voor mij het grootste geschenk. Dank'.

Hans

'Elke opleidingsblok was een cadeau, een persoonlijk proces. Een onwijs mooi proces, vol liefde en aanwezigheid, ook met verdriet en pijn. Alles mocht er steeds zijn'.

Gerrit Willem

© Welopstellingen 2023

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3816 EJ Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl