Opleiding Systemisch Werken

In de opleiding leer je gedegen het vak van opsteller

Jouw ouders en familiesysteem zijn de poort naar dit aardse bestaan. We besteden daarom veel aandacht aan jouw systeem van herkomst. Welke patronen, overtuigingen en gevoelens heb je overgenomen of ben je in verstrikt geraakt. Een opstelling staat of valt bij de kwaliteit/diepte van de begeleider, dat maakt dat het zelf diep doorvoelen van dynamieken en verstrikkingen een noodzaak is om een goede opsteller te worden. Om de intuitie zijn werk te laten doen heb je kennis en ervaring nodig. Pas dan kan het innerlijk weten zich ontvouwen. De opleiding geeft je een veilige bedding waardoor je diep geraakt kunt worden, alles mag er zijn precies zoals het zich aandient. Pas als iets er mag zijn kan het transformeren. 
En alles staat in dienst van het leren van het vak van opsteller.

In de Opleiding gaan we ook voorbij het familiesysteem
Wie ben jij in essentie, hoe werkt het veld van liefde/eenheid, wat is de beweging van de ziel. 
Ook besteden we aandacht aan de tal van andere mogelijkheiden die het opstellingenwerk biedt, zoals maatschappelijke opstellingen en struktuuropstellingen.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor coaches, trainers, hulpverleners, mediators, adviseurs, mensen in de gezondheidzorg, in het onderwijs, jeugdzorg, loopbaanadviseurs, maar bijvoorbeeld ook voor acteurs.
Voor mensen die nog niet veel ervaring hebben, kan de leergang Transformatiepad  een goede voorbereiding zijn.

  • In de opleiding leer je systemisch waarnemen, afstemmen op het veld en het oplossen van verstrikkingen en dynamieken. 
  • Na elk blok zijn er thuiswerkopdrachten.
  • De opleiding neemt ongeveer 3 á 4 dagen per maand in beslag.
  • Er is een goede balans tussen theorie en oefening, tussen vakmatig leren werken en het eigen proces.
  • Je krijgt een zeer uitgebreide syllabus.
  • Na afloop krijg je een certificaat.
  • De opleiding is op HBO-niveau, er is geen specifieke vooropleiding vereist.
  • Link naar opleidingsfolder

Vervolg
Als vervolg op de opleiding kun je de Leerwerkgroep volgen, om jouw begeleiderschap verder te verdiepen
Je kunt aan de Module Organisatie- en loopbaanopstellingen  deelnemen en/of aan Vervolgopleiding Systemisch Werken

De opleiding Systemisch Werken is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).  Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Omdat het een geregistreerde opleiding betreft lukt dat (mits gerelateerd), voor zover we weten altijd.

Klik hier om boek "Eenheidsbewustzijn in de praktijk' van Evelien Hogeweg te bestellen.

Datum

 13/14 oktober 2022
10/11 november 2022
08/09 december 2022
12/13 januari 2023
09/10 februari 2023
09/10 maart 2023
06/07 april 2023
11/12 mei 2023
8/9 juni 2023

De oefendagen worden nog gepland.

Tijd

donderdag en vrijdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur

Trainer(s)

Evelien Hogeweg, Mirjam Halkes, Joost van Meurs, Kitty Talsma en assistenten

Deelnemers

Maximaal 16

Locatie

Welopstellingen in:
Amersfoort

Kosten

€ 3.500,-- ,
Wanneer de werkgever betaalt € 4.500,-
Gespreide betaling mogelijk

Slachtofferschap

Een belangrijk thema in de opleiding Systemisch Werken is dader- en slachtofferschap. Slachtoffers worden vaak weer daders en daders hebben hun oorsprong vaak in het slachtoffer te zijn geweest.
In dit filmpje een impressie van wat het slachtoffer te doen heeft. 

Meer filmpjes kun je vinden op ons You tube kanaal.

Enkele ervaringen cursisten

'De opleiding biedt een zeer grondige basis in opstellingenwerk. Tegelijkertijd doe ik telkens ook weer inzichten over mijzelf op, die mij op emotioneel niveau raken. Evelien is een vakvrouw op het gebied van opstellingen en een bron van inspiratie en voorbeeldgedrag’.
Carolien

'Het mysterie van het leven is moeilijk in woorden te vangen... Het ontvouwt zich gewoon en ik ervaar hoe die ontvouwing zich ook toont in de opleiding en bij opstellingen. In de opleiding leren we de theorie toe te passen. We voelen, kijken en oefenen veel en krijgen langzaam maar zeker zicht op hoe “het werkt”. Het vertrouwen om zelf te begeleiden groeit! De zuivere, doorleefde en praktisch toepasbare wijze waarop Evelien haar kennis en ervaring overdraagt, is heel bijzonder. Respect!' 
Simone 

'Voor mij is waarheid een kernbegrip. De waarheid zoals die zich ontvouwt in een opstelling en de waarachtigheid in de lessen, dat raakt en ontroert mij steeds weer'. 
Stella

'Ik heb gereedschap gekregen en mogen ontdekken wat het doet om de ordening van liefde te herstellen. Voor mij persoonlijk is een vermoeden dat via mijn vader de oorlog in mij doorspeelde bevestigd. Na 50 jaar onrustig zoeken naar die bevestiging is er nu rust gekomen. Het representeren in opstellingen van anderen heeft mijn begrip en compassie voor andere mensen en mijzelf vergroot. Als mens heb ik een groter bereik gekregen. Dat is voor mij het grootste geschenk. Dank'.
Hans

'Deze opleiding is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Het is het kroonjuweel op alles wat ik tot nog toe deed. Het is voor mij zeldzaam om aan het einde van een opleiding het gevoel te hebben dat ik ook echt iets nieuws kan. De aangereikte middelen en hoe we ermee geoefend hebben, de theorie en de voortdurende uitdagingen om die eigen te maken…alles was steeds zo in  balans dat ik me nu concreet vaardig genoeg weet om aan de slag te gaan. Dat vind ik bijzonder'.
Inge

De opleiding is veelzijdig en draagt zorg dat je als toekomstige begeleider de stof doorgrond hebt op cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau'. 
Marjan

© Welopstellingen 2021

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Snelliuspad 23 b
3817 TN Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl