Welopstellingen

Organisatie opstellingen Lab

Zichtbaar maken wat niet meer werkt en van daaruit nieuwe oplossingsrichtingen  inzetten

Organisatie opstellingen is een effectieve manier om zichtbaar te maken waarom het in teams en organisaties niet (meer) stroomt. Wat een diepliggende oorzaak is van vastlopende organisatie veranderingen, hoge ziektverzuimcijfers, verstoorde arbeidsrelaties, hoog personeelsverloop op bepaalde functies, niet functioneren van teams in het realiseren van doelstellingen enz. 

Organisatie casus
 In het organisatie opstellingen Lab kunnen professionals, organisaties of managers hun casus inbrengen. We zullen met de groep deelnemende opstellers de vraag aanscherpen en in groepsverband de elementen in kaart brengen en prioriteren. Daarna zal de opstelling starten onder begeleiding van Mirjam of Joost. Het Lab biedt een laagdrempelige mogelijkheid om organisatie vraagstukken op een systemisch manier te bekijken. Daarnaast is het een unieke plek om meer te zien en ervaren van deze manier van opstellen en als opsteller jouw toolbox te verruimen. 

Werkwijze
We werken 2 cassusen met elkaar uit. Als deelnemer neem je hieraan actief deel en je bent beschikbaar als representant in de organisatie opstelling. Je kunt de dynamiek en techniek van een organisatie opstelling actief zien en vaardigheden opdoen. De begeleiders zullen steeds inzicht geven in de stappen en de werkwijze van de opstelling. 

Vertrouwelijkheid
Alle casussen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat alle deelnemers toezeggen dat datgene wat is gezien, voor wie en voor welke organisatie niet gedeeld wordt met derden. Jouw eigen inzichten kun je uiteraard delen als dat aan de orde is. 

Voor wie?
Voor de casussen zoeken we organisaties die via een opstelling een vraagstuk willen onderzoeken. De deelnemers zijn coaches, opstellers, begeleiders en iedereen die meer inzicht wil opdoen rondom organisatie-opstellingen.

Datum

5 april 2023

Tijd

Van 10.00 uur tot 17.00 uur

Begeleiders

Joost van Meurs
Mirjam Halkes

Deelnemers

  • 2 casussen
  • 10 deelnemers

Locatie

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3811 JE Amersfoort

Kosten

  • Organisatie casus € 250,--
  • Deelnemer € 65,--

Ervaringen cursisten

Het was een fijne dag met een mix van eigen ervaring/ontwikkeling in het (organisatie)opstellen en het daadwerkelijk zien en ervaren van een organisatieopstelling van een klant. De combinatie was fijn en leerzaam.

Max

© Welopstellingen 2024

Disclaimer
Privacy statement 
Algemene voorwaarden
Klachtenprocedure

Webdesign/webdevelopment:
Birdhouse Solutions

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3811 EJ Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl