WeLopstellingen

Waarheid en Liefde

Opleiding Systemisch Werken

Vanwege alle corona maatregelen en de kans op een, als is het maar regionale, hernieuwde lockdown is de opleiding uitgesteld naar januari 2021
  

De Opleiding Systemisch Werken bestaat uit 46 dagdelen:
9 blokken; 8 van 2 dagen, 1 blok van 3 dagen en 4 oefendagen

Data: 15/16 januari, 12/13 februari, 12/13 maart, 9/10 april, 7/8 mei, 11/12 juni, 9/10 juli, 10/11 september, 8/9/10 oktober,  2021
4 oefendagen: de oefendagen worden nog gepland.
Tijden: 10.00 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 3250-  (voor minima is 10% korting mogelijk),
wanneer de werkgever betaalt € 4500,-
Trainers: Evelien Hogeweg, Mirjam Halkes, Kitty Talsma
download hier: opleidingsfolder 2021

 

In de Opleiding leer je gedegen het vak van opsteller
Jouw ouders en familiesysteem zijn de poort naar dit aardse bestaan. We besteden daarom veel aandacht aan jouw systeem van herkomst. Welke patronen, overtuigingen en gevoelens heb je overgenomen of ben je in verstrikt geraakt. Een opstelling staat of valt bij de kwaliteit/diepte van de begeleider, dat maakt dat het zelf diep doorvoelen van dynamieken en verstrikkingen een noodzaak is om een goede opsteller te worden. Om de intuitie zijn werk te laten doen heb je kennis en ervaring nodig. Pas dan kan het innerlijk weten zich ontvouwen. De opleiding geeft je een veilige bedding waardoor je diep geraakt kunt worden, alles mag er zijn precies zoals het zich aandient. Pas als iets er mag zijn kan het transformeren. 
En alles staat in dienst van het leren van het vak van opsteller.

In de Opleiding gaan we ook voorbij het familiesysteem
Wie ben jij in essentie, hoe werkt het veld van liefde/eenheid, wat is de beweging van de ziel. 
Ook besteden we aandacht aan de tal van andere mogelijkheiden die het opstellingenwerk biedt, zoals maatschappelijke opstellingen en struktuuropstellingen.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor coaches, trainers, hulpverleners, mediators, adviseurs, mensen in de gezondheidzorg, in het onderwijs, jeugdzorg, loopbaanadviseurs, maar bijvoorbeeld ook voor acteurs.
Voor mensen die nog niet veel ervaring hebben, kan de leergang Bezield Leven een goede voorbereiding zijn.

In de opleiding leer je systemisch waarnemen, afstemmen op het veld en het oplossen van verstrikkingen en dynamieken. 
Na elk blok zijn er thuiswerkopdrachten.
De opleiding neemt ongeveer 3 á 4 dagen per maand in beslag.
Er is een goede balans tussen theorie en oefening, tussen vakmatig leren werken en het eigen proces.
Je krijgt een zeer uitgebreide syllabus.
Na afloop krijg je een certificaat.
De opleiding is op HBO-niveau, er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Vervolg

Als vervolg op de opleiding kun je de Leerwerkgroep volgen, om jouw begeleiderschap verder te verdiepen
Je kunt aan de Module Organisatie- en loopbaanopstellingen  deelnemen en/of aan Vervolgopleiding Systemisch Werken

De opleiding Systemisch Werken is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).  Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Omdat het een geregistreerde opleiding betreft lukt dat (mits gerelateerd), voor zover we weten altijd.

Enkele reacties van deelnemers:

  • Stevige geaarde bedding, vol vertrouwen en veiligheid.
  • Grondige, professionele, bezielde begeleiding door Evelien Hogeweg. Zij heeft 30 jaar ervaring in Opleiden, Trainen en Coachen.
  • Evelien is een bron van inspiratie, belichaamde wijsheid, integriteit, sensitiviteit, lekker aards en met een flinke dosis humor.
  • Gedegen theoretische basis, handvatten en inzichten - zodat niet alleen je hoofd bewust mee kan op de reis van je ziel, maar je het ook daadwerkelijk kunt integreren in jezelf, je leven, je relaties en je werk.
  • Een verhelderende inspirerende duik in de oneindige mogelijkheden van het opstellingenwerk.
  • Goede balans tussen theorie & praktijk, en tussen ruimte voor eigen proces & leren van het systemisch werk als 'vak'.
  • Oefening in het zelf begeleiden van opstellingen.
  • Doorvoeld inzicht van onschatbare waarde in de vragen des levens "Wie ben ik?" en "Wat kom ik hier doen?"Rianne Sportel

'De opleiding biedt een zeer grondige basis in opstellingenwerk. Tegelijkertijd doe ik telkens ook weer inzichten over mijzelf op, die mij op emotioneel niveau raken. Evelien is een vakvrouw op het gebied van opstellingen en een bron van inspiratie en voorbeeldgedrag’. Carolien

'Ik heb gereedschap gekregen en mogen ontdekken wat het doet om de ordening van liefde te herstellen. Voor mij persoonlijk is een vermoeden dat via mijn vader de oorlog in mij doorspeelde bevestigd. Na 50 jaar onrustig zoeken naar die bevestiging is er nu rust gekomen. Het representeren in opstellingen van anderen heeft mijn begrip en compassie voor andere mensen en mijzelf vergroot. Als mens heb ik een groter bereik gekregen. Dat is voor mij het grootste geschenk. Dank'. Hans

'Ik zocht voor mijn werk binnen de protestantse kerken in Nederland, een op liefde gefundeerde opleiding, waarin het verlangend zoeken naar zin en duiding van leven een eigentijdse invulling vindt. Toegespitst op de relaties in de familieverhoudingen. Dat vind ik hier'. Ger

'Het mysterie van het leven is moeilijk in woorden te vangen... Het ontvouwt zich gewoon en ik ervaar hoe die ontvouwing zich ook toont in de opleiding en bij opstellingen. In de opleiding leren we de theorie toe te passen. We voelen, kijken en oefenen veel en krijgen langzaam maar zeker zicht op hoe “het werkt”. Het vertrouwen om zelf te begeleiden groeit! De zuivere, doorleefde en praktisch toepasbare wijze waarop Evelien haar kennis en ervaring overdraagt, is heel bijzonder. Respect!' Simone 

'Voor mij is waarheid een kernbegrip. De waarheid zoals die zich ontvouwt in een opstelling en de waarachtigheid in de lessen, dat raakt en ontroert mij steeds weer'. Stella

'Deze opleiding is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Het is het kroonjuweel op alles wat ik tot nog toe deed. Het is voor mij zeldzaam om aan het einde van een opleiding het gevoel te hebben dat ik ook echt iets nieuws kan. De aangereikte middelen en hoe we ermee geoefend hebben, de theorie en de voortdurende uitdagingen om die eigen te maken…alles was steeds zo in  balans dat ik me nu concreet vaardig genoeg weet om aan de slag te gaan. Dat vind ik bijzonder'. Inge

'De opleiding is veelzijdig en draagt zorg dat je als toekomstige begeleider de stof doorgrond hebt op cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau'. Marjan

'Het is groots werk en daar word je zorgvuldig in opgeleid. De diversiteit is goed , mooi dat er ook verschillende professionals bij betrokken worden'. Jidske

'De opleiding voldeed aan mijn verwachtingen. Ik vond het veel diepgang hebben op mijn ervaringen als leerling, representant  en opsteller. De duur van de opleiding was in mijn ogen prima. Het materiaal is doorleefd en verinnerlijkt. Dat merk ik als ikzelf opstellingen begeleid'. Gerrit

'Het heeft me geholpen met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en ik wil het toepassen in mijn coachingspraktijk. Daarnaast zie ik het als een uitdaging het opstellingswerk een plek te geven in de reguliere hulpverlening'. Erwin

'Ik vind het er allemaal goed en verzorgd uitzien, belangrijk vind ik ook dat het een "met beide benen op de grond-opleiding" is'. Hanneke

'Het is de opleiding waarvan ik het meest ben gegroeid, vergeleken met al mijn andere opleidingen in mijn leven. Het heeft me een gedegen basis gegeven om met opstellingen aan de slag te gaan'. Ferdinand

'Wat voor mij de opleiding aantrekkelijk maakt is het veelzijdig palet aan vaardigheden dat wordt aangeboden; de reader die op maat gemaakt is, de mogelijkheid om in aparte bijeenkomsten veel te kunnen oefenen. Maar bovenal de kwaliteiten van Evelien geven voor mij de doorslag om deze opleiding met veeeeel plezier te volgen'. Carine

'De opzet is goed, degelijk en gevarieerd. Prima blokken zoals ze zijn aangeboden. Er is een goede balans tussen theorie en pratijkoefeningen. Voor een opleiding op het gebied van o.a. persoonlijke groei is het van groot belang, dat er een goede bedding wordt neergelegd; waarin men zich veilig weet en zich zonder terughoudendheid kan laten zien. Die bedding is er duidelijk en goed voelbaar'. Olke

'Ik verlies nooit mijn enthousiasme en blijf bevlogen. Er is grote diepgang die mij veel geeft'. Jos

Back to Top