Opstellingen

Voor vragen over je familie, beroep, relatie en gezondheid

Het opstellingenwerk laat zien dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Het biedt de mogelijkheid om op een zeer effectieve wijze zaken aan het licht te brengen, oplossingen te vinden en te helen. Belemmerende patronen kunnen doorbroken worden, zodat men vrijer wordt in het denken, voelen, en handelen.

Familie-, relatie- en gezondheidsopstellingen
Belemmerende patronen, terugkerende levensvragen, relatieproblemen etc. hebben vaak hun oorsprong in de plaats die we innamen in de familie van herkomst. Of we nou willen of niet, we maken deel uit van ons familiesysteem en de lotsverbondenheid die dat met zich meebrengt. Conflicten, patronen en lasten kunnen daardoor vaak generaties lang in een familie blijven.

Deze patronen kunnen diep doorwerken op je gevoelens, je handelen in de wereld, je gezondheid en welzijn. Met behulp van het opstellingenwerk kunnen we deze dynamieken aan het licht brengen en vaak ook daadwerkelijk veranderen.

Eerst een keer representeren voor je een eigen opstelling gaat doen
Als je een eigen opstelling overweegt, hanteren we bij Welopstellingen de stelregel dat je eerst een keer komt representeren. Je maakt dan kennis met onze werkwijze en je kunt dan ervaren hoe dat voor je is.

Gezinsopstellingen
Als het niet lekker loopt in je huidige gezin, kan een opstelling inzicht geven wat er speelt op de onderlaag. Door dit aan te kijken en iedereen zijn plek te geven, onstaat er ruimte om het anders te doen. Ook als de samenstelling van je gezin is veranderd, bijvoorbeeld door een scheiding of een nieuwe partner, kan een opstelling meer rust brengen.

Loopbaan- en organisatieopstellingen
De waarden en gezichtspunten van het opstellingenwerk zijn uitstekend geschikt gebleken voor organisaties en werkgerelateerde vragen. Met behulp van een loopbaanopstelling krijg je inzicht in belemmeringen, dilemma 's en keuzes in je loopbaan. Met behulp van een organisatieopstelling krijg je inzicht in de dynamiek en eventueel belemmerende patronen in een organisatie. Een organisatieopstelling gaat op aanvraag.

Werkwijze
In een opstelling worden groepsleden gevraagd plaatsvervanger te zijn voor diverse personen of thema’s van de cliënt. Deze worden intuïtief in de ruimte geplaatst, inclusief een plaatsvervanger voor de cliënt zelf. Op een tot nog toe onverklaarbare wijze opent het systeem zich en krijgen de opgestelde representanten toegang tot de ervaringen en verhoudingen van de oorspronkelijke personen of thema’s. De verstrikkingen en dynamieken worden zichtbaar en voelbaar. In de volgende fase worden oplossingen gezocht door de posities van de leden te veranderen en door oplossende en bevrijdende uitspraken te gebruiken. Belangrijk is dat de positie en het lot van iedereen in het systeem erkend en eerbiedigd wordt. Het meewerken aan de opstellingen van anderen is ook een diepgaande ervaring die inzicht kan geven in je eigen functioneren en/of het eigen familiesysteem.

Wat kan een opstelling opleveren

  • Helderheid en inzicht in de problematiek die speelt
  • Meer rust en harmonie
  • Bevredigender relaties
  • Duidelijker een plaats kunnen innemen
  • Meer liefde en succes
  • Gevoel van een last bevrijd te zijn
  • Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen zien

Lees meer over de  verschillende opstellingsmogelijkheden:

'Heling is de herinnering aan, en de hereniging met heelheid'

© Welopstellingen 2021

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Snelliuspad 23 b
3817 TN Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl