Familie- en gezinsopstellingen

Durven kijken naar het donker maakt het leven verrassend licht

In het gezin waar je opgroeit ontstaan je patronen. Je ontwikkelt er jouw talenten en je blinde vlekken.
Het zijn vaak deze mechanismen waar je op latere leeftijd last van krijgt.
Een opstelling kan inzicht geven in de oorsprong van dit patroon. Door dit aan te kijken ontstaat er ruimte voor verandering.

Je kunt ook vragen over je huidige gezin opstellen. (Gedrags-)problemen van je kind kunnen een indicatie zijn dat er iets speelt op de onderlaag. Ook als de samenstelling van je gezin is veranderd, bijvoorbeeld door een scheiding of een nieuwe partner, kan een opstelling meer rust brengen.

Werkwijze
In een opstelling worden groepsleden gevraagd plaatsvervanger te zijn voor diverse personen of thema’s van de cliënt. Deze worden intuïtief in de ruimte geplaatst, inclusief een plaatsvervanger voor de cliënt zelf. Op een tot nog toe onverklaarbare wijze opent het systeem zich en krijgen de opgestelde representanten toegang tot de ervaringen en verhoudingen van de oorspronkelijke personen of thema’s. De verstrikkingen en dynamieken worden zichtbaar en voelbaar. In de volgende fase worden oplossingen gezocht door de posities van de leden te veranderen en door oplossende en bevrijdende uitspraken te gebruiken. Belangrijk is dat de positie en het lot van iedereen in het systeem erkend en eerbiedigd wordt. Het meewerken aan de opstellingen van anderen is ook een diepgaande ervaring die inzicht kan geven in je eigen functioneren en/of het eigen familiesysteem. Bij een gezinsopstelling zijn de kinderen niet aanwezig.

Eerst een keer representeren voor je een eigen opstelling gaat doen
Als je een eigen opstelling overweegt, hanteren we bij Welopstellingen de stelregel dat je eerst een keer komt representeren. Je maakt dan kennis met onze werkwijze en je kunt dan ervaren hoe dat voor je is.

Individuele sessie
Opvoed- en gezinsvraagstukken kunnen ook in een individuele sessie online of in onze eigen ruimtes onderzocht worden. 

aanmelden

Datum

  • 4 juli, alleen reprresentanten
  • 12 september
  • 9 oktober
  • 19 december

Tijd

  • Van 10.00 uur tot 16.00 uur

Trainer

Kitty Talsma

Deelnemers

  • Vraagstellers max  3
  • Representanten max 5

Locatie

Welopstellingen
Snelliuspad 23 b
3817 TN Amersfoort

Kosten

  • Vraagsteller € 150,-
  • Representanten €20,-

© Welopstellingen 2021

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Snelliuspad 23 b
3817 TN Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl