Maatschappelijk opstelling

De Ziel van Nederland

Na een aantal online maatschappelijke opstellingen hebben we nu live opgestekd.  Alleen in het veld van bewust niet weten kunnen zich nieuwe ideeen en creatieve oplossingsrichtingen ontvouwen.  Dit keer niet alleen op een prachtige plek, maar ook met een bijzonder thema en werkwijze.

Net als ieder mens, ieder systeem, ieder Leven, wil ook de Ziel van Nederland zich uitdrukken. Uitdrukken vanuit haar diepste bedoeling en betekenis voor deze tijd van transitie naar nieuwe verhalen voor onze Wereldgemeenschap. Wat is de essentie van Nederland? Hoe kan Nederland zich bevrijden van last om haar Ziel uit te drukken? Kunnen we in contact komen met de Oergrond van Nederland, met onze eigen indigenous wortels?

Allemaal vragen die we voorleggen aan het emergente veld van de opstelling.

Waarde-circulatie
In het nieuwe denken past in dit geval ook een vrijwillige bijdrage. Vanuit ons perspectief zou € 15 een mogelijke vergoeding zijn voor deze dag. We willen deze dag ook aanbieden in de waarde-circulatie, zodat onze uitwisseling aan beide kanten geworteld is in vrijgevigheid. We willen je vragen om de voortzetting en ontwikkeling van Een Nieuw Verhaal voor Nederland te ondersteunen en we willen ook erkennen dat jouw tijd en aandacht ook waardevol is. Voel je daarom heel vrij om te geven wat je gepast acht. 

De Zandmotor
De keuze voor deze plek is ingegeven door Lie. Een stille en open plek.  In 2011 is voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin de Zandmotor aangelegd: een grote kunstmatige zandbank in de vorm van een schiereiland. Zeestroming, wind en golven hebben vrij spel om het zand langs de Delflandse kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen te verspreiden. De Zandmotor is belangrijk als aanjager voor innovatief kustonderhoud.

Het opgespoten zand is afkomstig van de Doggersbank, de laatst bewoonde hoogte voordat de Noordzee volstroomde door smeltwater van de gletsjers. De bewoners van de Doggersbank, die de droge randen van de Noordzee moesten opzoeken zijn de verre voorouders van de Noordzeevolken. Dus ook van Frisia, zoals de west- en noordkust van Nederland later genoemd werd.

 

Foto: Bruno van den Elshout – New Horizons2012

Datum

Deze opstelling heeft al plaatsgevonden op 4 juni

Tijd

van 10.30 uur tot ca 13.30 uur
Verzamelen vanaf 10 uur bij het strandpaviljoen. Daarna ook nog mogelijkheid om daar met elkaar nog te zijn.

Begeleiders

Mirjam Halkes en Lie van Schelven

Aantal deelnemers

nntb

Locatie

De Zandmotor voor de kust van Monster; verzamelen bij strandpaviljoen Birds -  Zuiderstrand 19, strandslag 2 Den Haag

Parkeren kan bij: Machiel Vrijenhoeklaan 448 0f 9999, Den Haag.

Kosten

Vrijwillige bijdrage, je kunt dit  doen na inschrijven via de link die je dan ontvangt.

Aanmelden voor

niet van toepassing

Een nieuw verhaal voor Nederland

LIe van Schelven zal de opstelling op geheel eigen wijze ondersteunen. Zij stelt zichzelf voor.  'Vanaf het jaar 2008 leeft op de achtergrond van al mijn werkzaamheden steeds de vraag HOE wij Vitaal SamenWerkend een Nieuw Verhaal voor Nederland kunnen vinden. Het verhaal over de economische groei met al zijn bijschade voor mens, dier en planeet is niet levensondersteunend. De Dragende Kracht van de Aarde als inspiratiebron en vertrekpunt voel en hoor ik niet in het beleid. Een Nieuw Verhaal voor Nederland kan het verhaal zijn waar de Dragende Kracht van de Aarde en onze voorouders een plek hebben.'

www.ruimtevoornieuwdenken.nl
Klik hier voor de blog van Lie nav laatste online maatschappelijke opstellling

'In de samenleving gelden dezelfde universele wetmatigheden als in een familiesysteem'

© Welopstellingen 2021

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Snelliuspad 23 b
3817 TN Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl