WELopstellingen

Opleiding, Training en Coaching

Opstellingsdagen

Voor vragen over je familie, beroep, relatie en gezondheid

 

Evelien Hogeweg - Familie- en Loopbaanopstellingen:

Kosten: € 140,- Voor een opstelling. € 25,- voor representanten de eerste keer, € 15,- als je vaker representant bij WELopstellingen geweest bent.
Tijden: 10.00 uur tot ca 17.00 uur. Zelf lunch meenemen.
Als je nog geen ervaring hebt met het werk ben je de eerste keer alleen representant.

Kitty Talsma - Familie- en Gezinsopstellingen:

Kosten: € 120,- voor een opstelling€ 15,- voor representanten.
Tijden: 10.00 uur tot ca 17.00 uur. Zelf lunch meenemen.
Als je nog geen ervaring hebt met het werk ben je de eerste keer alleen representant.


Het opstellingen werk laat zien dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Het biedt de mogelijkheid om op een zeer effectieve wijze zaken aan het licht te brengen, oplossingen te vinden en te helen. Belemmerende patronen kunnen doorbroken worden, zodat men vrijer wordt in het denken, voelen, en handelen.

Familie-, relatie- en gezondheidsopstellingen

Belemmerende patronen, terugkerende levensvragen, relatieproblemen etc. hebben vaak hun oorsprong in de plaats die we innamen in de familie van herkomst. Of we nou willen of niet, we maken deel uit van ons familiesysteem en de lotsverbondenheid die dat met zich meebrengt. Conflicten, patronen en lasten kunnen daardoor vaak generaties lang in een familie blijven.

Deze patronen kunnen diep doorwerken op je gevoelens, je handelen in de wereld, je gezondheid en welzijn. Met behulp van het opstellingenwerk kunnen we deze dynamieken aan het licht brengen en vaak ook daadwerkelijk veranderen.

Gezinsopstellingen

Als het niet lekker loopt in je huidige gezin, kan een opstelling inzicht geven wat er speelt op de onderlaag. Door dit aan te kijken en iedereen zijn plek te geven, onstaat er ruimte om het anders te doen. Ook als de samenstelling van je gezin is veranderd, bijvoorbeeld door een scheiding of een nieuwe partner, kan een opstelling meer rust brengen.

Loopbaan- en organisatieopstellingen

De waarden en gezichtspunten van het opstellingenwerk zijn uitstekend geschikt gebleken voor organisaties en werk gerelateerde vragen.
Met behulp van een loopbaanopstelling kun je inzicht krijgen over belemmeringen, dilemma 's en keuzes in je loopbaan.
Met behulp van een organisatieopstelling kun je inzicht krijgen in de dynamiek en eventueel belemmerende patronen in een organisatie.
Een organisatieopstelling gaat op aanvraag.

Werkwijze

In een opstelling worden groepsleden gevraagd plaatsvervanger te zijn voor diverse personen of thema’s van de cliënt. Deze worden intuïtief in de ruimte geplaatst, inclusief een plaatsvervanger voor de cliënt zelf. Op een tot nog toe onverklaarbare wijze opent het systeem zich en krijgen de opgestelde representanten toegang tot de ervaringen en verhoudingen van de oorspronkelijke personen of thema’s. De verstrikkingen en dynamieken worden zichtbaar en voelbaar. In de volgende fase worden oplossingen gezocht door de posities van de leden te veranderen en door oplossende en bevrijdende uitspraken te gebruiken. Belangrijk is dat de positie en het lot van iedereen in het systeem erkend en eerbiedigd wordt.
Het meewerken aan de opstellingen van anderen is ook een diepgaande ervaring die inzicht kan geven in je eigen functioneren en/of het eigen familiesysteem.

Wat kan een opstelling opleveren

- Helderheid en inzicht in de problematiek die speelt
- Meer rust en harmonie
- Bevredigender relaties
- Duidelijker een plaats kunnen innemen
- Meer liefde en succes
- Gevoel van een last bevrijd te zijn
- Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen zien

Boekentips

Opstellingenwerk - Eenheidsbewustzijn in de praktijk door Evelien Hogeweg

De verborgen dynamiek van familiebanden door Bert Hellinger

De wijsheid is voortduren onderweg door Bert Hellinger

Het verbindende veld, organisatieopstellingen in de praktijk door Jan Jacob Stam

Vonken van verlangen door Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard

Het succes van organisatieopstellingen door Gunthard Weber

Familieopstellingen met jonge kinderen door Ingrid Dykstra

Familieopstellingen voor paren door Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert

Zelfs als het mijn leven kost; systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen door Stephan Hausner


 

Back to Top