WELopstellingen

Opleiding, Training en Coaching

workshop organisatie- en teamopstellingen

Datum: Nieuwe data volgen.
Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur 
Kosten: € 35,- per persoon. Er is ruimte voor 1 grote opstelling, kosten € 120,-
Trainer: Philip Verzellenberg is teamtrainer en -coach en werkt al jarenlang met teams. Eerst als adviseur, project- en interimmanager en de laatste 10 jaar als trainer.

Een team- of organisatie-opstelling maakt belemmerende patronen zichtbaar en geeft mogelijkheden om deze te veranderen.Tijdens de workshop staan we stil bij de achterliggende principes van team- en organisatie-opstellingen. We maken dit praktisch door stukken theorie af te wisselen met oefeningen. 

Samenwerken en doelen bereiken gaat goed als een aantal zaken en randvoorwaarden goed geregeld zijn. Je hebt een beeld van het doel van je organisatie en wat jouw team daar aan bij moet dragen. Vaak leggen we wat we daarin met elkaar doen vast in afspraken, procesbeschrijvingen en procedures. En geregeld loopt het toch niet lekker. Projecten lopen uit, onderling is er sprake van wrijving en te vaak lopen klanten ontevreden de deur uit. Daar moet op geacteerd worden. Maar hoe?

Het kan zijn dat er iets is wat je niet ziet of waar je geen grip op hebt. Wat kun je daarin als eindverantwoordelijke of adviseur/opsteller doen om hierin een positieve verandering te weeg te brengen ?

Er is ruimte om een eigen organisatie- of teamvraagstuk in te brengen. Als je opsteller bent, kun je eigen casussen inbrengen en staan we stil bij jouw rol als begeleider, je plek en de meest passende interventie die je kunt doen.
Met Philip als begeleider ga je op zoek naar een oplossingsrichting die nieuwe inzichten geeft en versterkend werkt voor jou en je team/organisatie en het vraagstuk dat je inbrengt.

Voor wie: deze workshop is bedoeld voor leidinggevenden én voor opstellers die willen oefenen met team- en organisatieopstellingen. Leidinggevenden kunnen een vraagstuk inbrengen, opstellers een casus van een organisatie die ze begeleiden.

Deze middag is ook interessant voor projectleiders en verandermanagers. Teamleden die meer inzicht willen krijgen in de dynamiek die in teams kan spelen zijn eveneens van harte uitgenodigd.

Let op! 

Er is tijdens deze workshop maar ruimte voor 1 grote team- of organisatie-opstelling. Geef je dus snel op als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Philip levert ook maatwerk voor teams en organisaties, waarbij WELopstellingen ook representanten mee kan nemen.

 

Back to Top