WELopstellingen

Opleiding, Training en Coaching

Een organisatieopstelling of maatschappelijke opstelling op maat

Een organisatieopstelling

Organisaties zijn complexe, levende systemen Ze hebben een geschiedenis, een cultuur en structuur, een doel en een bestemming.
Anders dan een familiesysteem is het organisatiesysteem een verbindend veld van relaties, die rondom een taak georganiseerd zijn.
Iedere organisatie heeft haar eigen bron, taak en dynamieken. Iedere medewerker neemt voor kortere of langere tijd deel aan dit systeem.
Hierin heeft hij meer of minder vrijheid, omdat hij gebonden is in de ordening van het grotere systeem.

Eén of meerdere medewerkers of adviseurs kunnen een opstelling komen doen in ons centrum.
WELopstellingen kan ook op locatie komen voor een opstelling en kan dan eventueel zelf representanten meenemen.

Het is vaak niet mogelijk om een opstelling te doen met mensen die zelf deel uit maken van het systeem, het is dan zuiverder met representanten te werken die geen belang hebben in de organisatie.

Een maatschappelijk opstelling

Het is ook mogelijk een opstelling te doen rond een maatschappelijk thema.
Dit kan vaak verrassende inzichten en nieuwe inspiratie geven en nog niet gekende richtingen tot handelen kunnen zich openbaren.


 

Back to Top