WeLopstellingen

Waarheid en Liefde

Module Organisatie- en Loopbaanopstellingen

Data: 11/12 november en 9/10 december 2020
Kosten: € 595,- als de werkgever betaalt € 895,-
Docent: William Wilson
Locatie: Centrum Inanna in Amersfoort

In deze 2 x 2 daagse module krijgen opstellers een verdiepende weg aangeboden bij het werken met mensen en teams in organisaties. Deelnemers werkend in organisaties die nog geen opstellers zijn krijgen inzichten en ervaringen in organisatie- en loopbaanopstellingen.

Organisatiedynamiek

Werken vanuit het hart en het wetende veld is in (grotere) organisaties vaak een opgave. Organisaties zijn complexe, levende systemen met eigen (ongeschreven) wetten en patronen van onthullen en verhullen. Ze hebben een geschiedenis, een cultuur en structuur, een doel en een bestemming. Anders dan een familiesysteem is het organisatiesysteem een verbindend veld van relaties, die rondom een taak georganiseerd zijn. Iedere organisatie heeft haar eigen bron, taak en dynamieken. Iedere medewerker neemt voor kortere of langere tijd deel aan dit systeem en past zich ongemerkt aan  aan de dynamieken in de organisatie.. Hierin heeft hij meer of minder vrijheid, omdat hij gebonden is in de ordening van het grotere systeem. Hij brengt ook  zijn dynamieken vanuit zijn systeem van herkomst mee de organisatie in.

In deze module wordt de brug gelegd tussen het werken vanuit je hart en de wat hardere organisatiecontext. We zullen veel aandacht hebben voor de randvoorwaarden en wetten die systemisch gezien van belang zijn voor de gezondheid van de organisatie. We werken rondom dynamieken die belemmerend voor de organisatie zijn. Hoe je deze herkent aan hun uitwerkingen en effecten en hoe je hierop kunt interveniëren.
Je leert in de training te werken vanuit het uitgangspunt dat het organisatiesysteem gediend wordt in de uitvoering van haar taak in relatie tot haar context. De plek van mensen en hun interne (loopbaan)mogelijkheden worden deels bepaald door deze context.

Inhoud

De rode draad van deze training kenmerkt zich door:
• Theoretisch kader: wetten in organisaties kennen en eerbiedigen.
• Contracteren: helder contracteren door de juiste vragen te stellen en het juiste contract op te stellen met je cliënt. Wat ga je met je cliënt onderzoeken?
• Dienend (bege)leiderschap: We staan verder stil bij jouw uniciteit en hoe je de kwaliteiten die bij jou als uniek persoon horen, kunt inzetten zodat je organisaties en hun medewerkers dient.
• De juiste interventie: organisatieopstellingen voor teams en individuele (loopbaan)coaching. Welke interventie is in welke fase dienend?

Doelgroep

De verdiepingsmodule is bedoeld voor opstellers met een opleiding Systemisch Werken (familie opstellingen) en minimaal enige ervaring in het opstellen. Om een vraag in te brengen is een aantal plaatsen beschikbaar voor mensen uit het werkveld die (nog) geen opsteller zijn.

Werkwijze

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Als deelnemer oefen je veel en er is ruimte voor casuïstiek uit de eigen organisatie.

Aanbevolen literatuur

- Hand-outs
- Het verbindende veld; Organisatieopstellingen in de praktijk  (Jan Jacob Stam)
- Opstellingenwerk; eenheidsbewustzijn in de praktijk (Evelien Hogeweg)
- De reiziger en zijn gids (Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt)
- Presence; Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties (Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto Scharmer)

Back to Top