Welopstellingen

Veel gestelde vragen

Wat zijn famieopstellingen?

Het opstellingenwerk laat zien dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Het biedt de mogelijkheid om op een zeer effectieve wijze zaken aan het licht te brengen, oplossingen te vinden en te helen. Belemmerende patronen kunnen doorbroken worden, zodat men vrijer wordt in het denken, voelen, en handelen. Een familieopstelling ontvouwt zich altijd aan de hand van een vraag van de vraagsteller. De overige deelnemers vormen de bedding van de opstellingen en kunnen gevraagd worden om te representeren.

In een (familie) opstelling worden groepsleden gevraagd 'plaatsvervanger (representant)' te zijn voor diverse personen of thema’s van de vraagsteller. Deze worden intuïtief in de ruimte geplaatst, inclusief een plaatsvervanger voor de vraagsteller zelf. Op een tot nog toe onverklaarbare wijze opent het systeem zich en krijgen de opgestelde representanten toegang tot de ervaringen en verhoudingen van de oorspronkelijke personen of thema’s. De verstrikkingen en dynamieken worden zichtbaar en voelbaar.

In de volgende fase van de opstelling worden oplossingen gezocht door de posities van de leden te veranderen en door oplossende en bevrijdende zinnen te gebruiken. Door de systemische wetten te eerbiedigen kan er veel helder worden. Een opstelling kan diep doorwerken op je gevoelens, je handelen in de wereld, je gezondheid en welzijn. Met behulp van het opstellingenwerk kunnen we deze dynamieken aan het licht brengen en vaak ook daadwerkelijk veranderen.

Het repesenteren in de opstellingen van anderen is ook een diepgaande ervaring die inzicht kan geven in je eigen functioneren en/of het eigen familiesysteem. Meestal sta je niet zomaar op een plek. 

Hoe gaat een opstelling in zijn werk?

In een opstelling worden groepsleden gevraagd plaatsvervanger te zijn voor diverse personen of thema’s van de cliënt. Deze worden intuïtief in de ruimte geplaatst, inclusief een plaatsvervanger voor de cliënt zelf. Op een tot nog toe onverklaarbare wijze opent het systeem zich en krijgen de opgestelde representanten toegang tot de ervaringen en verhoudingen van de oorspronkelijke personen of thema’s. De verstrikkingen en dynamieken worden zichtbaar en voelbaar. In de volgende fase worden oplossingen gezocht door de posities van de leden te veranderen en door oplossende en bevrijdende uitspraken te gebruiken. Belangrijk is dat de positie en het lot van iedereen in het systeem erkend en eerbiedigd wordt. Het meewerken aan de opstellingen van anderen is ook een diepgaande ervaring die inzicht kan geven in je eigen functioneren en/of het eigen familiesysteem.

Hoe gaat een individuele sessie familieopstellingen?

Bij een individuele sessie  werken we één op één, eventueel met grondankers,  poppetjes of visualisaties. Ook online kan een individuele sessie gedaan worden. Ook dan kunnen we diepere lagen raken en zicht krijgen op dat wat nodig is voor jou in het hier en nu. 

Een individuele opstelling kan ook een goede mogelijkheid zijn als je  het in eerste instantie te spannend vindt om in een groep een opstelling te doen. 

Bij een individuele opstelling is het zichtbaar maken en aannemen van de waarheid, vaak al genoeg om dingen in beweging te krijgen. Ook in het belang van het proces is het vaak voldoende om ‘één volgende stap’ te kunnen maken. Hierbij kan (een relevant gedeelte van) het familiesysteem worden opgesteld of er wordt bijvoorbeeld gewerkt met thema’s, kwaliteiten of eigenschappen.

Geschiedenis van familie opstellingen

Bert Hellinger (1925–2019) is de grondlegger van de familieopstellingen. Hij creëerde familieopstellingen nadat hij vanaf het begin van de jaren vijftig zestien jaar tussen traditionele Zulu-mensen had gewoond en gewerkt en zelfs hun taal had geleerd. De Zulus, net als veel traditionele volkeren, zien de plaats of rol van voorouders als heilige tussenpersonen tussen levende gemeenschapsleden en de Bron. Onze voorouders geven niet alleen leven aan de levenden, maar ze blijven de levenden ook helpen om de harmonie in de gemeenschap en het gezin te behouden, zelfs nadat ze “weg” zijn.

Toen Hellinger bij de Zulus woonde, begon hij het belang in te zien van het omarmen van iemands 'plaats' in het gezin, in termen van iemands relationele rollen (grootvader, grootmoeder, vader, moeder, zus, dochter, enzovoort). Van de Zulus en vele andere levenservaringen leerde Hellinger over natuurlijke, liefdevolle patronen in het gezin en de gemeenschap, zoals diep respect voor de stroom van het leven. Hellinger noemde dergelijke patronen 'ordes van liefde' omdat het de ongehinderde stroom van liefde is die een gezonde orde in gezinnen creëert. De "constellatie" van familieopstellingen is de opstelling van gezinsleden die de toestand van de gezinsziel onthult - met de orde van de liefde verwrongen en losgekoppeld of gezond en heel.

Het leven stroomt altijd in de richting van het volgende leven. Ouders creëren leven, moeders baren kinderen - niet andersom. Als we proberen terug te dringen tegen de rivier van het leven, om in de tegenovergestelde richting te gaan, ontstaan er problemen/verstrikkingen of anders gezegd 'gedoe'.

Wat betekent het precies om als representant mee te doen?

Vaak zijn nieuwkomers bij familieopstellingen verbaasd dat het niet uitmaakt of de vertegenwoordigers al dan niet bewust iets weten over het familielid of aspect dat ze vertegenwoordigen. Ze vragen zich af: "Hoe kan ik echt behulpzaam zijn?" Het enige dat nodig is om een 'goede' representant te zijn, is niet proberen de situatie op te lossen, maar gewoon door te geven wat je in het hier en nu voelt, ervaart of meemaakt.

We zien keer op keer dat representanten bijvoorbeeld gedrag vertonen van de persoon die ze vertegenwoordigen en waarvan ze geen voorkennis hadden.  Het is met je denkende hoofd niet echt te bevatten. Maar iedereen kan representeren. De ervaring is er gewoon. Zelfs als je niets voelt, hoort dat in bijna alle gevallen precies bij die plek van die persoon in de opstelling. 

Als representant wordt je gevraagd, je hoeft niks voor te bereiden, aanwezigheid is voldoende. Voel je uitgenodigd om eens te komen representeren!

Eerst een keer representeren voordat je een eigen opstelling doet

Als je een eigen opstelling overweegt, hanteren we bij Welopstellingen de stelregel dat je eerst een keer komt representeren. Je maakt dan kennis met onze werkwijze en je kunt dan ervaren hoe dat voor je is. Dit is een goede voorbereiding op jouw eigen opstelling. 

Hoe lang duurt het voordat een opstelling effect heeft?

Na afronding van de opstelling adviseren we de vraagsteller om niet teveel te  analyseren en na te praten. JE mag vertrouwen dat de opstelling en datgene wat gezien en gevoeld is doorwerkt op een wijze die niet goed te snappen is. In onze ervaring zijn sommige effecten van een opstelling direct zichtbaar of voelbaar., maar soms ervaren deelnemers pas na een paar weken of maanden zelfs dat er toch ineens dingen anders zijn, er meer flow ervaren wordt. 

Zijn familieopstellingen geschikt voor kinderen?

Bij Welopstellingen doen we veel opstellingen waarbij we de dynamieken van een (samengesteld) gezin onderzoeken. Hier zijn meestal alleen de ouders bij aanwezig.  Ook bij moeizame scheidingen zullen we in eerste instantie werken met de partners (soms los van elkaar). Als het beter met de ouders gaat, gaat het veelal ook beter met de kinderen.  Het werken met kinderen onder 18 in een opstelling in de traditionele vorm is niet helpend. Het is de kunst om dan te kijken waar het systemisch werk en in welke vorm dit dan aansluit bij het kind.  Vanaf 18 jaar kan een eigen opstelling zeker gedaan worden. 

Hoe werkt een online opstelling?

Het opstellingenwerk laat zien dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Het biedt de mogelijkheid om op een zeer effectieve wijze zaken aan het licht te brengen, oplossingen te vinden en te helen. Je kijkt als het ware onder het oppervlak om meer helderheid te krijgen. Als je opstellingen doet online zul je ervaren dat de verbinding met elkaar en het wetend veld er gewoon is. We starten altijd even met een meditatie om met elkaar te ‘landen’ in de sessie. Bij grote opstellingen gebruiken we de techniek om de naam van datgene wat gerepresenteerd wordt door iemand ook in te tikken en zichtbaar te laten zijn in het scherm.

Het is fijn als je met een laptop werkt. Een mobiele telefoon of iPad werkt minder goed, omdat dan soms niet iedereen in beeld komt. Je hebt een gratis account van Zoom nodig om mee te kunnen doen. Je ontvangt van ons de juiste inlog van de sessie. Je zet je beeld op ‘galleryview’ zodat iedereen zichtbaar is.Bij een individuele sessie zet je het beeld juist op 'speaker' view, zodat je de begeleider en/of het veld goed kunt zien. Het is voor sommigen fijn om met oortjes of een koptelefoon te werken om geheel betrokken te zijn bij datgene wat zich toont. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van Zoom.

Het is bijzonder om keer op keer te ervaren hoe we online diepgaand kunnen werken met elkaar. En ja, het is anders dan een fysieke opstelling. Je zou kunnen zeggen dat persoonlijke voorkeur een rol speelt bij hoe je het ervaart. De beste manier om te ontdekken of jij met het online opstellen resoneert is om een keer mee te doen. 

Hoe zit het met de privacy?

In een indivuele sessie werken wij altijd op basis van vertrouwelijkheid. In een opleiding, training of tijdens een opstelling spreken we met elkaar af dat we onze ervaringen  met andere mogen bespreken, maar zonder namen en met respect voor de ander.  Onze ervaring is dat iedereen zich hieraan houdt. Uieindelijk is veiligheid een belangrijke voorwaarde om met elkaar dit werk te kunnen doen. 

Wat kan een opstelling opleveren?

In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat een opstelling altijd meer helderheid en inzicht in de problematiek die speelt oplevert.  Of dat nu gaat over het systeem van herkomst, jouw professionele leven, in relaties ect. 

We zien vaak dat na een opstelling, de vraagsteller:

 • Meer rust en harmonie ervaart
 • Bevredigender relaties kan aangaan
 • Duidelijker een plaats kan innemen
 • Meer liefde en succes ervaart
 • Zich van een last bevrijd voelt
 • Meer los is van gevoelens van angst of depressie
 • Nieuwe mogelijkheden en oplossingen kan zien
 • Lichter en vrijer kan leven
Waarom werkt een opstelling? 

Dat blijft in essentie niet helemaal duidelijk. Hieronder zijn een aantal basishypothesen bveschreven:

 • Het leven verbindt ons. We delen de ervaringen van het mens zijn, het hebben van ouders (of we ze nu kenden of niet), van de kracht van het groepsgeweten op onze overtuigingen en daden.
 • We nemen informatie op via de 5 zintuigen, maar ook op onzichtbare manieren, die we nog niet volledig begrijpen.
 • Alle wezens zijn ondergedompeld in onzichtbare informatievelden. In opstellingen werken we met wat we het Wetend Veld noemen, een veld dat we delen met onze voorouders.  De wetenschapper Rupert Sheldrake  dat opstellingen werken vanwege deze onzichtbare informatievelden. In het bijzonder identificeert hij het morfogenetische veld en geeft hij de analogie van vogels die in een kudde vliegen of vissen die in een school zwemmen. Hun ongelooflijk responsieve en gesynchroniseerde vermogens zijn moeilijk uit te leggen zonder een Wetend Veld van waaruit we, onder ondersteunende omstandigheden, de benodigde kennis, informatie en genezing kunnen opdoen.
 • Je zou de link naar Kwantum Fysica kunen maken. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard kunnen worden. Materie kan ontstaan uit energie. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht. Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.

Wat het ook is, gun jezelf een opstelling of ervaar het representeren om met dit fijne werk in aanraking te komen en uiteindelijk zelf  meer rust, ruimte en vrijheid te ervaren.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Mail ons dan en wij zorgen dat je antwoord krijgt. Voel je welkom!

'Je kunt alleen vanuit je eigen positie verantwoordelijkheid dragen'

© Welopstellingen 2024

Disclaimer
Privacy statement 
Algemene voorwaarden
Klachtenprocedure

Webdesign/webdevelopment:
Birdhouse Solutions

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3811 EJ Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl