WeLopstellingen

Waarheid en Liefde

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan:

WeLopstellingen verwerkt alleen persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt op het moment dat je je aanmeld voor een van onze activiteiten of voor de nieuwsbrief.
Op het moment dat je niet meer in ons bestand  geregistreerd wilt zijn of de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je dit te allen tijde aan ons doorgeven en zullen je gegevens verwijderd worden.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam
- Geslacht (om te zorgen voor een goede groepssamenstelling)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Anoniem via statistieken)

 

WeLopstellingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- Het onderhouden van contact
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het verrichten van administratieve handelingen rondom aanmelding en facturering
- Marketing
- Informeren over wijzigingen van activiteiten
- Nakoming van Wettelijke verplichtingen (zoals belastingaangifte)
- Klachtenafhandeling en het voeren van geschillen.

 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Er worden geen gegevens uitgewisseld met derden. Alleen medewerkers en trainers van WeL hebben toegang tot de gegevens.
De duur van het bewaren van gegevens geschiedt conform wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld worden gesteld door de belastingdienst (7 jaar).

 

Persoonlijk/gevoelige gegevens en informatie:

Tijdens opleidingen, trainingen en losse dagen komen persoonlijke verhalen aan bod. Hiervan wordt geen enkele verslaglegging gedaan. De verslagen die de deelnemers zelf schrijven bij de opleiding worden alleen gezien door de trainers. Niets hieruit wordt zonder toestemming gedeeld met derden. Na drie jaar worden de persoonlijke verslagen vernietigd.

 

Foto's:

Bij alle foto's die gemaakt worden, wordt expliciet toestemming gevraagd of deze op de site gepubliceerd mogen worden.
Mocht je hierbij op  je besluit terug komen, kun je dat aangeven en dan worden de foto's verwijderd.

 

Abonnees nieuwsbrief

Ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we de volgende gegevens:
- voor- en achternaam
- emailadres.

Deze gegevens heb je zelf aangeleverd en worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan de nieuwsbrief zelf. Iedere nieuwsbrief heeft een actieve link waarmee je je kunt afmelden. De gegevens worden bewaard op de server van onze webpagina, deze is adequaat beschermd tegen misbruik.

 

Website en Cookies

WeL opstellingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WeLopstellingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo zijn jouw gegevens alleen toegankelijk met een wachtwoord en staan ze op een goed beveiligde server.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info AT welopstellingen DOT nl

WeLopstellingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoongegevens.
Op de Site van de toezichthouder kun je tevens meer informatie vinden over de Wet Privacy 2018, die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Back to Top