WeLopstellingen

Waarheid en Liefde

Thema-Inspiratiemiddagen

Deze middagen gaan over het (her)verbinden met jouw essentie, en het (her)waarderen van jouw menselijke pijn. Deze middagen gaan over waarheid en liefde.
Deze middagen zijn ook bedoeld een bedding en ontmoetingsplek te zijn voor gelijkgezinden. 
Elke middag begint met een inleiding over een thema en beantwoorden van vragen. Daarna is er ruimte voor zelfonderzoek  en een kleine opstelling. De middagen kunnen als cyclus (per 4) gevolgd worden, maar ook los.
Enige ervaring met het opstellingenwerk is nodig. 

Je bent welkom met je essentiële grootsheid en je menselijke pijn

Data: nieuwe cylus: 27/1, 24/2, 7/4, 2/6 
Tijden:  14.00 uur tot 17.00 uur inloop 13.30 uur
Kosten: losse middag € 35,- Alle 4 volgen: € 120,-
Locatie: Centrum Inanna Amersfoort
Trainer: Evelien Hogeweg en assistenten

27/1 Eigenliefde kun je leren
          Eigenliefde betekent niet dat we alles in onszelf maar leuk en goed moeten vinden.

          Het vraagt juist een grote mate van eigenliefde om ook naar de pijnlijke stukken
          te durven kijken. Eigenliefde kun je leren en zelfs leren doorzien, liefde is immers wie
          we in diepste zin zijn. Onvoorwaardelijk.
24/2 Wat is heling
          Heling is het hervinden van de verloren gewaande delen in onszelf.
          Wanneer we de blokkades, vastgezette overtuigingen doorzien en oplossen ontstaat
          vanzelf heling. Daar hoeven we niets voor te doen. Heling is een natuurlijk proces.
7/4  Leven in het hier en nu.
De juiste stap zetten in het moment
       
Wat betekent het om in het hier en nu te leven?

       Feitelijk kun je alleen in het hier en nu iets doen, een stap zetten. Er ontstaat steeds
         een nieuwe werkelijkheid die vraagt om weer een stap te zetten in het moment. 
         Dan ontstaat er weer een nieuwe werkelijkheid die om een stap vraagt.
2/6  Vrij-Zijn
         Vrij-Zijn heeft te maken met het bevrijden van knellende overtuigingen en vastgezette
         emoties. En paradoxaal genoeg is de grootste mate van Vrij-Zijn dat je je met alles kunt en durft te
         verbinden.

      

Back to Top