Een systemische blik op het vak van tolk

"Het is niet zweverig want je voelt het"

Samen met de NBTG wordt  "een systemische  blik op het vak van tolk' georganiseerd.  Het systemisch kijken naar het vak van tolk en helder hebben hoe dit werk van invloed is op de tolk zelf, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van jou als tolk en jouw klanten.  Deze training geldt als nascholing.

"Het is niet zweverig, want je voelt het', was een prachtige uitspraak van een van de deelnemers aan de sessies. De kracht van opstellingen en systemisch werk laat zich ook vooral ervaren  Er is veel ruimte voor eigen casustiek uit het werkveld van tolk.

Opstellingen is een instrument dat wordt ingezet om verbanden tussen mensen in bepaalde situaties helder te krijgen. Ben je in situatie X altijd zenuwachtig of clash je regelmatig met collega of klant Y en heb je geen idee waarom? Wil je een eigenschap van jezelf eens onder de loep nemen? Dan is deze nascholing misschien wel iets voor jou!

De laatste jaren heeft systemisch werk haar waarde bewezen als instrument om onderlinge verhoudingen tussen mensen te verbeteren en inzicht te geven in ons eigen handelen in bepaalde situaties. Opstellingenwerk is een manier om systemen te ontrafelen en helderheid te geven in bepaalde dynamieken. Belemmerende patronen kunnen worden doorbroken, zodat je je vrijer kan voelen in je denken, voelen en handelen. Verborgen en/of onderliggende problemen komen aan het licht en kunnen worden “geadresseerd”. 

Ervaring met de nascholing, klik hier om het artikel uit de Interpress van April 2023 te lezen

Tijd

Wisselend per groep

Begeleiders

Mirjam Halkes

Locatie

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3811 JE Amersfoort

Kosten

Via webiste NBTG 

Deelnemers

5 - 10

Ontwikkeling van systemische trainingen op maat

Zoveel mogelijk mensen ervaringen laten opdoen met het opstellingenwerk en een systemische blik aanleren, inspireert ons bij Welopstellingen. Het is zoveel eenvoudiger en sneller om met een systemische bril te kijken naar daar waar het nog niet stroomt,  waar een valkuil zich laat zien en hoe je hier dan vervolgens effectief mee kan omgaan. De ontwikkeling van een nascholingstraining voor een specifieke beroepsgroep draagt hieraan bij.  We nodigen iedereen uit om contact met ons op te nemen als je ook voelt dat dit voor jouw bedrijf, beroepsverening of organisatie van toegevoegde waarde zou zijn, 

Agenda

Systemische blik op het vak van tolk

Start 29 september 2023

3 dagen van 13.30- 17.00 uur

Samen met de NBTG wordt  "een systemische  blik op het vak van tolk' georganiseerd.  Het systemisch kijken naar het vak van tolk en helder hebben hoe dit werk van invloed is op de tolk zelf, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van jou als tolk en jouw klanten.  Deze training geldt als nascholing.

Systemische blik op het vak van tolk

Start 23 april 2024

3 dagen van 13.30- 17.00 uur

Samen met de NBTG wordt  "een systemische  blik op het vak van tolk' georganiseerd.  Het systemisch kijken naar het vak van tolk en helder hebben hoe dit werk van invloed is op de tolk zelf, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van jou als tolk en jouw klanten.  Deze training geldt als nascholing.

© Welopstellingen 2023

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Muurhuizen 42
3816 EJ Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl