WeLopstellingen

Waarheid en Liefde

Vrij zijn, in en voorbij het familiesysteem

Vanuit jouw authentieke zelf in het leven staan

Data: 13, 14 en 15 maart 2020 (3-daagse training)
Tijden: 10u tot 17u
Kosten: € 375,-
Trainer: Tabitha Zijlstra en team

Centraal in deze driedaagse staat hoe we de beweging maken van onze magische- naar onze dienende plek. We doen dit door verschillende werkvormen te gebruiken zoals reflectie en zelfonderzoek, door middel van opstellingen, theorie, inquiry's en lichaamswerk. Geschikt als bijscholing. 

Zijn wie je bent
Voel jij jezelf vrij om helemaal te zijn wie je bent? En... wie ben je dan? Wie ben jij, voorbij de verstrikkingen van je familiesysteem? Om hierover bewustzijn en helderheid te krijgen, hebben we te onderzoeken welke plek we zijn gaan innemen in ons gezin van herkomst én welk gedrag we laten zien en hebben aangeleerd. In dit onderzoek zul je ontdekken dat wat je als antwoord bent gaan geven, je dit in alle situatie (zoals werk en relaties) doorvoert. Je authentieke dienende plek herkennen is confronterend en deze plek innemen is spannend. Dit vraagt bewustzijn en moed. 

Magische plek
Jij. Ik. Ieder mens is als het ware van buiten naar binnen gaan leven. We hebben ons aangepast aan dat waarvan we dachten dat het van ons gevraagd werd. Binnen het systemisch werk noemen we dit de magische plek. Wil jij weer van binnen naar buiten gaan voelen en leven?

Identiteit
Wie we zijn geworden en hoe we over onszelf denken heeft zijn oorsprong in ons gezin van herkomst. We hebben onze identiteit ontwikkeld aan alle mensen die van invloed zijn geweest in ons leven. We hebben allemaal op geheel unieke wijze een manier gevonden om ons geliefd en erkend te voelen. Wil jij je herinneren wie je ten diepste bent?

Eigenliefde
Om vrij te worden, in en voorbij je familiesysteem, en vanuit authenticiteit en eigenliefde ons leven te leiden, hebben we de beweging te maken van de magische plek naar de dienende plek, zoals dit heet binnen het systemisch werk. Dit vraagt een nieuw antwoord vanuit een andere innerlijke plek in onszelf.

Eigen plek
Het resultaat van je authentieke dienende plek innemen is dat je jouw eigen grond, je eigen plek gaat vinden. Dit brengt diepe rust waarin je in eerste instantie jezelf kunt ontvangen en vervolgens een bedding maakt waarin je andere mensen kunt ontvangen.

Back to Top