WeLopstellingen

Waarheid en Liefde

Vrij zijn, in en voorbij het familiesysteem

Van magische liefde naar dienende plek

Een driedaagse training

Data: nieuwe data volgen
Tijden: 10:00 tot 17:00
Kosten: € 375,-
Locatie: Centrum Inanna Amersfoort
Trainer: Tabitha Zijlstra en assistenten

Voel jij je vrij om helemaal te zijn wie je bent?
En wie ben je dan? Wie ben jij, voorbij de verstrikkingen van je familiesysteem?

Om hier bewustzijn en helderheid over te krijgen, hebben we te onderzoeken welke plek we zijn gaan innemen in ons gezin van herkomst en welk gedrag we hebben laten zien en aangeleerd. In dit onderzoek zal je gaan zien dat wat je als antwoord bent gaan geven, je dit in alle situaties, zoals werk en relaties doet. Je authentieke dienende plek herkennen is confronterend en hem innemen is spannend, dit vraagt bewustzijn en moed.

Van binnen naar buiten
Jij. Ik. Ieder mens is als het ware van buiten naar binnen gaan leven. We hebben ons aangepast aan dat waarvan we dachten dat  van ons gevraagd werd. Binnen het systemisch werk noemen we dit de magische plek.

Identiteit
Wie we zijn geworden en hoe we over onszelf denken, heeft zijn oorsprong is ons gezin van herkomst. We hebben onze identiteit ontwikkelt aan alle mensen die van invloed zijn geweest in ons leven. We hebben allemaal op geheel unieke wijze een manier gevonden om ons geliefd en erkent te voelen.

Wil jij je  herinneren wie je ten diepste bent?
Van binnen naar buiten gaan voelen en leven?

Eigenliefde
Om vrij te worden in en voorbij je familiesysteem en vanuit authenticiteit en eigenliefde ons leven te leiden, hebben we de beweging te maken van de magische plek naar de dienende plek, zoals dit heet binnen het systemisch werk. Dit vraagt een nieuw antwoord vanuit een andere innerlijke plek in onszelf.

Eigen plek
Het resultaat van je authentieke dienende plek innemen is dat je je eigen grond, je eigen plek gaat vinden. Dit brengt diepe rust waarin je in eerste instantie jezelf kunt ontvangen en een bedding maakt waarin je andere mensen kunt ontvangen.

Wat ga jij ervaren?
Centraal in deze driedaagse staat hoe we de beweging maken van onze magische plek naar onze dienende plek. We zullen dit doen door verschillende werkvormen te gebruiken zoals reflectie en zelfonderzoek, door middel van opstellingen, theorie, inquiry's en lichaamswerk.

Back to Top