WELopstellingen

Opleiding, Training en Coaching

Vrij zijn, in en voorbij het familiesysteem

Van magische liefde naar dienende plek

Datum: Een driedaagse training , 8, 9 en 10 maart
Kosten: 350 euro.
Trainer: Tabitha Zijlstra en assistenten

Wie we zijn geworden en hoe we over onszelf denken, heeft zijn oorsprong is ons gezin van herkomst. We hebben onze identiteit ontwikkelt aan alle mensen die van invloed zijn geweest in ons leven. We hebben allemaal op geheel unieke wijze een antwoord gevonden om op een of andere manier ons geliefd en erkent te voelen.

We zijn als het ware van buiten naar binnen gaan leven. We hebben ons aangepast aan dat waarvan we dachten dat het van ons gevraagd werd. Binnen het systemisch werk noemen we dit de magische plek.

 

De vraag die interessant is: wat doe je wat niet van jou is?
Wat als jij je gaat herinneren wie je ten diepste bent, als je van binnen naar buiten gaat voelen en leven?
Dan zou het antwoord kunnen zijn “ dat Jij het bent, op wie je gewacht hebt!”

Om hier bewustzijn en helderheid over te krijgen, hebben we te onderzoeken welke plek we zijn gaan innemen in ons gezin van herkomst en welk gedrag we hebben laten zien en aangeleerd. In dit onderzoek zal je gaan zien dat wat je als antwoord bent gaan geven, je dit in alle situaties, zoals werk  en relaties doet.

Om vrij te worden in en voorbij je familiesysteem en vanuit authenticiteit en eigenliefde ons leven te leiden, hebben we de beweging te maken van de magische plek naar de dienende plek, zoals dit heet binnen het systemisch werk. Dit vraagt een nieuw antwoord vanuit een andere innerlijke plek in onszelf.

Je authentieke dienende plek herkennen is confronterend en hem innemen is spannend, dit vraagt bewustzijn en moed.

Het resultaat van je authentieke dienende plek innemen is dat je eigen grond, je eigen plek gaat vinden. Dit brengt diepe rust waarin je in eerste instantie jezelf kunt ontvangen en een bedding maakt waarin je andere mensen kunt ontvangen.

Centraal in deze driedaagse staat hoe we de beweging maken van onze magische plek naar onze dienende plek. We zullen dit doen door verschillende werkvormen te gebruiken zoals reflectie en zelfonderzoek, door middel van opstellingen, theorie, inquiry's en lichaamswerk.


 

 

Back to Top